Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Velkommen

Vi er en lokal forening med ca. 130 medlemmer, og det er vi rigtig stolte af, men det forpligter, og vi vil gerne fortsat tilbyde mange gode arrangementer. Derfor vil vi gerne ha' respons, ideer, tanker og gode indlæg til vores hjemmeside.


Vi ser vores forening som en måde at komme i kontakt med andre kvinder her i området, og vi  forsøger os også med netværks-grupper.


Hvis du ønsker er medlemskab eller blot vil i kontakt med os - så henvend dig  til bestyrelsen.


Se sidste nyt fra bestyrelsen.Programmet for resten af året 2019 er nu færdigt og spejderne sørger for, at det bliver husstandsomdelt i uge 31.

Som noget nyt udkommer det nye program for 2020, samtidig med opkrævning af kontingent for indeværende år.Du kan forvente at få programmet for kalenderåret 2020 i løbet af januar måned.


Du kan læse det spændende program ved at klikke på billedet eller læse sidste nyt fra bestyrelsen.

------------------------------

OBS! OBS! NY DATO FOR FOREDRAGET "MED GITTE HOLTZE PÅ PACIFIC CREST TRAIL"


På grund af en teknisk fejl i Gitte Holtzes medbragte digitale materiale kunne foredraget onsdag d. 2. oktober kl. 19.00 desværre ikke gennemføres. Hun og vi beklager meget og forstår, hvis deltagerne gik skuffede hjem.


Heldigvis kommer Gitte Holtze igen med sit foredrag:


Onsdag den 6. november 2019 kl. 19.00 på Bramming Bibliotek


Den billet man har til arrangementet den 2. oktober gælder som adgangsbillet til den 6. november. Har man ikke sin billet mere, skal man bare møde op. Biblioteket har en liste over købte billetter.


Kan man ikke komme den 6. november og ønsker billetten refunderet kan man kontakte Biblioteket.


Billetter til foredraget den 6. november kan købes her på Bramming Biblioteks hjemmeside.Læs mere om arrangementet under "Nyt fra bestyrelsen".

---------------------------

Støt butikkerne i Bramming - de støtter os
Klik ind på Bo i Bramming og læs mere www.boibramming.dk/hhi
Klik også ind på Bramming Kosmoramas hjemmeside og læs om deres arrangementer www.brammingkosmorama.dk
VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Nyt fra Bestyrelsen
Formandsberetninger
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Nyt medlem/orientering
Kontingent 2019
Årets Aktive Kvinde 2007-2012