Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Kontingent 2021:


Da vi har haft så få aktiviteter i 2020, og vi har en pæn egenkapital, er bestyrelsen enige om, at 2021 skal være kontingentfrit år.


Så gem dit medlemskort for 2020.


 

 


VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger