Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Formandsberetning 2020


Der er ikke afholdt generalforsamling, som skulle være afholdt senest d. 15. marts 2021.Kære Aktive Kvinder,Bramming.


Jeg skal her berette omårets gang i Aktive Kvinder for 2020.


Der er ikke afholdtgeneralforsamling, som skulle være afholdt senest d. 15. marts 2021.Det har været et meget atypisk år.


Vi lagde fint ud med fællessang aften med Erik Sommer, den 16. januar i Sognegården.


Med pæn tilslutning.


d. 5. marts havde vi inviteret Niels Ole Frederiksen, til at fortælle om sin opvækst iHorsens tugthus, hvor hans far var fængselsdirektør.


Det blev også en beretning om udbryderkongen Carl August Lorentzen.


Et meget humoristisk foredrag og med pæn deltagelse.


Onsdag d. 11.3.2020 den dato glemmer vi vist aldrig.


Aktive Kvinder havde indkaldt til generalforsamling i restaurant Hole in One.


Der var 89 tilmeldte.


Samme dag inviterede Statsministeren til pressemøde om Covid 19 udbruddet, og bød Danmark at lukke ned for alle aktiviteter.


Bestyrelsen valgte at aflyse generalforsamlingen, maden kunne vi desværre ikke nå at afbestille, så der er en udgift til det i regnskabet, selvom vi ikke afholdte generalforsamlingen.


Dagsordenen, formandsberetningen og regnskabet var alt sammen klar, men vi kom aldrig videre.


Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling kan afholdes.


Det betød også at alle de andre aktiviteter bestyrelsen havde programsat blev aflyst, da Covid 19, kun blev værre.


Det var et møde d. 20. april med forstander Lasse Balsgaard, Julemærkehjemmet Fjordmark.


Aftalen var, at Lasse Balsgaard ikke skulle have honorar, men alle entreindtægter skulle gå til Julemærkehjemmets arbejde med børn der har det svært.


Bestyrelsen var enige om, at selvom foredraget blev aflyst, ville Aktive Kvinder alligevel donore Kr. 5.000,- til Julemærket.


Det blev vel modtaget, og vi fik følgende mail fra Lasse Balsgaard:


KæreJette og alle I andre Aktive Kvinder


Sikke da en fantastisk besked at få på en regnvejrsdag i november 😊


Jeg havde set frem til at komme og besøge jer og håber at vi får mulighed for at mødes engang i foråret. Det glæder mig meget at I ønsker at støtte vores vigtige indsats med vores udsatte børn og at bestyrelsen, på trods af udsættelse af foredrag, ønsker at donere et flot beløb. Tusind tak.


På gensyn til jer alle.


Venlighilsen

JULEMÆRKEHJEMMET FJORDMARK
LasseBalsgaard
Forstander


Vi vender tilbage på et senere tidspunkt og aftaler et nyt foredrag om Julemærkehjemmet.


De øvrige foredrag blev desværre også aflyst/udsat:


Busturen til Ribe medbl.a. besøg på Jacob A Riis museum d. 9. september.


Forfatter Pernille Juhl d.30. september.


På den baggrund er der også i december udmeldt til medlemmerne, at året 2021 er kontingent frit år.


Så næste opkrævning bliver udsendt ultimo december 2021 til betaling senest d. 15. januar2022.Regnskab 2020:


Ang. det medsendte regnskab for 2020 udviser resultatet et underskud på Kr. 22.124,48


Dette skal ses i lyset af, at kontingent indbetalingsdatoen blev rykket fra 1.3. til 1.11.


Så en del af kontingentet for 2020 blev betalt i november 2019.


Bestyrelsen havde besluttet, at entreindtægten til vore arrangementer skulle nedsættes til Kr. 50,- for medlemmer, for at nedbringe egenkapitalen, der efterhånden var kommet op på pr ultimo 2019 Kr. 73.657,17


Efter fratrækning af underskuddet for 2020 lander resultatet på Kr. 51.532,69 som foreningens egenkapital ultimo 2020.


Sæson 2021:


Der er ikke lavet et nyt program for 2021.


De 3 arrangementer der er aflyst i 2020, forventer vi at afvikle, når vi får normale tider igen.


Jeg kan oplyse, at vi i samarbejde med Bramming Bibliotek, har været optimistiske og lavet en ny aftale med Pernille Juhl d. 27.10.21.


Vi har også i samarbejde med Bramming Bibliotek en aftale med Jenny Lund Madsen – ”vores egen lokale forfatter ” datoen er ikke fastlagt endnu, men formodentligt i uge 40 eller 41.

Som nævnt fortsætter bestyrelsen uændret indtil vi kan afholde generalforsamlingen.


Jeg forestiller mig ikke det bliver før efter sommerferien engang.


Marianne Jessing opdaterer vores hjemmeside: www.aktivekvinderbramming.dk,der kan du holde dig orienteret.


Vi ønsker Jer alle et godt forår og en god sommer og vender tilbage efter sommerferien.


De bedste hilsener


Bestyrelsen:


Lisbeth Dam, Merete Tolsgård, Hanne B. Andersen, Dorrit Thomassen og Jette Davidsen


Suppleanter: Else Andersen, og Jette Kallehauge.
VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Program 2021
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger