Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Formandsberetning 2021


Kære Aktive Kvinder, Bramming.


Jeg skal her berette om årets gang i Aktive Kvinder for 2020.


Der er ikke afholdt generalforsamling, som skulle være afholdt senest d. 15. marts 2021.


I har alle fået en formandsberetning for 2020 sendt til jeres mail d. 14.4.21, men jeg har tilladt mig at opdatere den fra det der er sket siden den blev sendt ud. Tilføjelserne er med fed skrift.


I dag er vi tilmeldt 58 incl. bestyrelsen.


Det har været et meget atypisk år.


Vi lagde fint ud med fællessang aften med Erik Sommer, den 16. januar i Sognegården.
Med pæn tilslutning.


d. 5. marts havde vi inviteret Niels Ole Frederiksen, til at fortælle om sin opvækst i Horsens tugthus, hvor hans far var fængselsdirektør. Det blev også en beretning om udbryderkongen Carl August Lorentzen. Et meget humoristisk foredrag og med pæn deltagelse.


Onsdag d. 11.3.2020 den dato glemmer vi vist aldrig. Aktive Kvinder havde indkaldt til generalforsamling i restaurant Hole in One. Der var 89 tilmeldte. Samme dag inviterede Statsministeren til pressemøde om Covid 19 udbruddet, og bød Danmark at lukke ned for alle aktiviteter. Bestyrelsen valgte at aflyse generalforsamlingen, maden kunne vi desværre ikke nå at afbestille, så der er en udgift til det i regnskabet, selvom vi ikke afholdte generalforsamlingen.
Dagsordenen, formandsberetningen og regnskabet var alt sammen klar, men vi kom aldrig videre.
Den siddende bestyrelse fortsætter indtil den udsatte generalforsamling kan afholdes.
Det betød også at alle de andre aktiviteter bestyrelsen havde programsat blev aflyst, da Covid 19, kun blev værre.


Det var et møde d. 20. april med forstander Lasse Balsgaard, Julemærkehjemmet Fjordmark.
Aftalen var, at Lasse Balsgaard ikke skulle have honorar, men alle entreindtægter skulle gå til Julemærkehjemmets arbejde med børn der har det svært. Bestyrelsen var enige om, at selvom foredraget blev aflyst, ville Aktive Kvinder alligevel donorer Kr. 5.000,- til Julemærket. Det blev vel modtaget, og vi fik følgende mail fra Lasse Balsgaard:


Kære Jette og alle I andre Aktive Kvinder
Sikke da en fantastisk besked at få på en regnvejrsdag i november 😊
Jeg havde set frem til at komme og besøge jer og håber at vi får mulighed for at mødes engang i foråret. Det glæder mig meget at I ønsker at støtte vores vigtige indsats med vores udsatte børn og at bestyrelsen, på trods af udsættelse af foredrag, ønsker at donere et flot beløb. Tusind tak.
På gensyn til jer alle.
Venlig hilsen

JULEMÆRKEHJEMMET FJORDMARK
Lasse Balsgaard
Forstander


Vi vender tilbage på et senere tidspunkt og aftaler et nyt foredrag om Julemærkehjemmet.
Det håber jeg den nye bestyrelse vil tage op igen, da det er et forslag fra medlemmer.


De øvrige foredrag blev desværre også aflyst/udsat:
Busturen til Ribe med bl.a. besøg på Jacob A Riis museum d. 9. september. Den blev ændret til d. 26.9.21 og til det nye Hex museum.


Forfatter Pernille Juhl d. 30. september. Er blevet ændret til 27.10.21


På den baggrund er der også i december udmeldt til medlemmerne, at året 2021 er kontingent frit år. Så næste opkrævning for året 2022, bliver udsendt ultimo december 2021 til betaling senest d. 15. januar 2022.


Regnskab 2020:
Ang. det medsendte regnskab for 2020 udviser resultatet et underskud på   Kr. 22.124,48
Dette skal ses i lyset af, at kontingent indbetalingsdatoen blev rykket fra 1.3. til 1.11.
Så en del af kontingentet for 2020 blev betalt i november 2019.


Bestyrelsen havde besluttet, at entreindtægten til vore arrangementer skulle nedsættes til Kr. 50,- for medlemmer, for at nedbringe egenkapitalen, der efterhånden var kommet op på pr ultimo 2019 Kr. 73.657,17


Efter fratrækning af underskuddet for 2020 lander resultatet på Kr. 51.532,69 som foreningens egenkapital ultimo 2020.


Derfor gav foreningen et tilskud pr. tilmeldte på ca. Kr. 100,- til udflugten i Ribe d. 26.9.21.


Sæson 2021:
Der er ikke lavet et nyt program for 2021.
De 3 arrangementer der er aflyst i 2020, forventer vi at afvikle, når vi får normale tider igen.
Jeg kan oplyse, at vi i samarbejde med Bramming Bibliotek, har været optimistiske og lavet en ny aftale med Pernille Juhl d. 27.10.21. Kl.19-21. På Bramming Bibliotek.


Vi har også i samarbejde med Bramming Bibliotek en aftale med Jenny Lund Madsen – ”vores egen lokale forfatter ” datoen er fastsat til d. 7.10.21 Kl. 17-18 på Bramming Bibliotek.


Som nævnt fortsætter bestyrelsen uændret indtil vi kan afholde generalforsamlingen.
Jeg forestiller mig ikke det bliver før efter sommerferien engang.


Vi har så i skrivende stund (02.10.21) efterfølgende afholdt generalforsamling d. 15.9.21.
Her udgik Lisbeth Dam, Merete Tolsgård, af bestyrelsen og Else Andersen ud som suppleant.
Ind kom Helle Fyhn, Laila Sørensen, og som suppleant Conny Stokbæk.


Da det kun er 14 dage siden den sidste generalforsamling blev afholdt, har bestyrelsen ikke haft bestyrelsesmøde og konstitueret sig med de 3 nye medlemmer. Det sker efter denne i dag afholdte generalforsamling, og herefter skulle det hele gå sin normale gang igen, hvor vi følger planen iht. vedtægterne, således at næste generalforsamling, skal afholdes senest 15.marts 2022.


Til sidst vil jeg rette en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.


Vi har det også rigtig hyggeligt på vores bestyrelsesmøder, det er også vigtigt.


Bestyrelsen: pr. 14.9.2021
Lisbeth Dam, Merete Tolsgård, Hanne B. Andersen, Dorrit Thomassen og Jette Davidsen
Suppleanter: Else Andersen, og Jette Kallehauge.


---------------------------------------------------------------------Formand Jette Davidsens tale i forbindelse med sin fratræden efter mange år (20 år) som formand for foreningen.


Jeg har været utrolig glad for at medlem af Aktive Kvinder.


Jeg har gjort mig nogle tanker om den tid der er gået, hvor jeg har haft indflydelse på foreningen.


Det første møde jeg var med til, var i 1996 i Sparekassens lokaler ”livet begynder ved de fyrre”” v/ læge Carsten Vagn Hansen. Han var meget in i tiden dengang, det var et godt foredrag, så jeg meldte mig ind i foreningen.


Navneskift fra Husmoderforening til Aktive Kvinder Danmark
Samme år (1996) mente Hovedbestyrelsen ikke det var tidssvarende med navnet husmoderforening, og landsforeningen skiftede navn til Aktive Kvinder i Danmark.


Desværre var lokalforeningen i Bramming på det tidspunkt ved at halte lidt med medlemmer og deltagere – f.eks. til generalforsamlingen i 1997 deltog der kun 11 personer. Dengang blev generalforsamlingen holdt i BG`Banks lokaler og Inge og Rita lavede maden.
Aase Nielsen og jeg synes det var ærgerligt, hvis foreningen skulle stoppe, så vi valgte at gå ind i bestyrelsen.


Kirsten Hørlyck, Rita Hald og Inge Høy var også i bestyrelsen på det tidspunkt, og er stadig aktive medlemmer i dag.


Oktober 99 fyldte foreningen 75 år – 32 medlemmer deltog i festen, der blev holdt i BG.Banks lokaler, hvor bestyrelsen lavede maden: Strudsebøf og Isdessert.


Samme år kneb det med at finde en formand til bestyrelsen, så i 2000 startede vi med en kollektiv bestyrelse. Da jeg alligevel var den der talte mest, blev jeg formand i 2001, og har været det til i dag 6.10.21. (generalforsamling udsat pga Covid19 pandemi)


Kontingentet dengang var 160kr, hvoraf en del gik til landsforeningens arbejde, i dag er kontingentet 250,- kr.


Trods det lave kontingent har foreningen altid haft en god økonomi.


Foredrag og arrangementer
Der har været alle mulige slags foredrag gennem tiderne.
Vi har haft kursus i blomsterbinding, foredrag om børns vilkår, besøg i det dengang nye Musikhus i Esbjerg, hørt om narkomisbrug, Advokat der fortæller om hvordan man er stillet når/hvis man bliver alene.  Kinesiologi, Ernæring, Glatbanekørsel og teoriprøve i Varde. Vi har hørt om psykiatri, om at være sindslidende i Bramming Kommune. Været på madkursus, hvor vi lærte at lave sund og hjertevenlig mad. Hørt om Healing-Fjernhealing. Og i dec. juleudflugter med bus til København. 
Boligindretninger. Areobichold.  Forfatterbesøg i samarbejde med Bramming Bibliotek.
Hos Storgård Biler lærte vi at skifte dæk. Vi har været på virksomhedsbesøg rundt på virksomheder i Bramming. Hørt om krisecenteret i Esbjerg.  Vinsmagning flere gange.


I 2001 begyndte vi så småt med modeshow hos Matas v/ Rosa Petersen med 32 deltagere, hvor ANGE viste tøjet og Frisør BeBop de nye frisurer. Det blev en stor succes, så vi udvidede flere gange, og endte med at leje Kosmorama og få flere butikker med, og deltagerantallet kom op på 100 solgte billetter. Det blev lige rigeligt arbejde for bestyrelsen, så vi besluttede, at butikkerne selv må stå for det fremover.


I 2006 blev Inge Høy Kristensen valgt som æresmedlem ved generalforsamlingen, for sit virke gennem mange år, først som kasserer, derefter som PR –dame og som formand. Inge Høy Kristensen har gennem sit aktive virke i foreningen været medvirkende til at foreningen i 2014 nåede sin 90 års fødselsdag.  Inge Høy Kristensen er stadig aktiv i foreningen, og har bagt til alle de arrangementer foreningen har holdt indtil nu.


Aktive Kvinder Bramming blev en lokalforening.
I 2009 blev det besluttet på et ekstraordinært landsmøde, at nedlægge Landsforeningen, der bestod af 42 lokalforeninger, idet der ikke længere var opbakning blandt medlemmerne til den kontingentstigning der skulle til for at redde landsforeningens virke.


I 2010 blev på det tidspunkt den valgte bestyrelse: formand Jette Davidsen, sekretær Aase Nielsen, kasserer Lone Madsen, bestyrelsesmedlem :Alice Johansen og Lisbeth Dam, Suppleanter: Irene Jørgensen og Anette Engsted – enige om at fortsætte i foreningen.


Bestyrelsen mente der var god basis for en kvindeforening i Bramming med et medlems tal på 85 og en god egenkapital, så på en generalforsamling d. 24.2.2010 blev det vedtaget at stifte Aktive Kvinder Bramming, som en efterfølger af den oprindelig oprettet forening i Bramming.


Den d. 15. oktober 2014 fyldte foreningen 90 år, medlemstallet ca. 100 medlemmer.
Festen blev markeret d. 25. september i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, ved (formand for lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse i Bramming Ingrid Lorentzen) ved at sætte focus på støt brysterne kampagnen, der løb af stablen d. 5. oktober.


Festen blev afholdt i Kosmorama med 120 deltagere. Underholdning bestod af filosof John Engelbrecht, musik ved Mette og Børge Solkjær v/Cafe Ellegård i Sommersted, konferencier John Hansen formand for Kosmorama.


Årets Aktive Kvinde
Bestyrelsen besluttede i 2007, man ville fremhæve kvinder der havde betydet noget for Bramming borgere igennem tiden. Medlemmerne var velkommen til at indstille en kvinde, som de synes skulle have en hædersbevisning i form af et skulderklap og en buket blomster.


Som årets Aktive Kvinde i 2007 faldt valget på Elin Feldt.
I 2008 Inger Lisbeth Engkebølle, 2009 Anne Lise Pedersen, 2010 Inge Høy Kristensen, 2011, Josta Krogh, 2012 Lene Jakobsen.


Bestyrelsen fik ikke rigtig nogen forslag efterfølgende, så vi valgte af stoppe det tema.


Men alt det her kan jo kun lade sig gøre, når man har en god bestyrelse bag sig.


Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med alle dem der har siddet i bestyrelsen sammen med mig, gennem årene. Jeg har lært mange at kende på den måde, det har været rigtig hyggeligt. Vi har arbejdet, men også haft det sjovt sammen. Tak for det.


Tak til alle medlemmerne gennem tiden, bestyrelsen har fået stor opbakning fra Jer – med godt fremmøde til vore møder og arrangementer, nogle har været bedre end andre, men en god kage og en kop kaffe kan redde meget.


Bramming Husmoderforening 1924
Med stor respekt for dem der startede foreningen, går jeg lidt tilbage i historien.
D. 15. oktober 1924 samledes en del husmødre fra Bramming på Hotel Kikkenborg for at forsøge at få oprettet en husmoderforening her i Byen. Formålet dengang var dygtiggørelse af kvinder til husmoderrollen.


Foreningen satte aktiviteter i gang, bl.a. linned og kjolesyning for unge kvinder, som blev afsluttet med opvisning af de fremstillede varer, og salen var smukt dekoreret af Manufakturhandler A.A. Øllgård.


I 1925 blev det på et bestyrelsesmøde besluttet at købe en støvsuger af dansk fabrikat, til udleje til følgende takster: 10 kr årlig for 2 timer hver 14. dag.


I 1926 afholdt foreningen i Bramming foredrag kun for gifte og modne kvinder om moderkundskab, barnepleje og seksuel hygiejne.


4. januar 1929 talte lektor Nørregård om ”Kvindens deltagelse i politik”


I 1939 afholdtes over to dage en stor udstilling på Hotel Kikkenborg med gamle håndarbejder, vævning knipling, erhvervsudstilling, sygestue, demonstrationer m.m. Af overskuddet på 2600kr, blev et beløb på 1800 kr efter afstemning hensat som en fond, hvoraf renter måtte bruges til foreningens drift.


Fonden blev fra 1974 til 2005 varetaget af Fru Anna Svendsen, som også var formand i kredsbestyrelsen i mange år. Beløbet var igennem årene akkumuleret til Kr. 6.800,-. I 2005 valgte bestyrelsen med Jette Davidsen, som formand, at anvende fondens formue Kr. 1800, iht. fundatsens formål til et foredrag med forfatteren Hanne Vibeke Holst, samt, at anvende de påløbne renter kr. 5000,- til støtte for Brammings Svømmehal.


Krigsårene 1940 – 1945 var vanskelige for foreningslivet. Det var vanskeligt at leje lokaler.  Protokollen fortæller, at man d. 11. sept. 1944 kl 22:00 måtte skynde sig hjem, fordi der blæstes luftalarm. Der blev ikke holdt flere arrangementer før i december 1947, det var bedre tider, der var næsten 100 børn til julefesten.


Man oprettede også en husholdningsaftenskole, hvor der deltog 70 unge piger og 17 drenge. Man glædede sig igen over fulde huse og overskud til foreningen.


Jeg har trukket enkelte episoder fra dengang frem, der kan læses mere om Aktive Kvinders historie på foreningens hjemmeside.


På baggrund af den historik foreningen har og foreningens overlevelse af bl.a. 2. Verdenskrig, føler jeg vigtigheden af at bevare vores forening, så den kan runde de 100 år d. 15.10.2024.


Jeg beder bestyrelsen om at passe på vores dejlige forening, jeg opfordrer alle medlemmerne til at bakke op om den nye bestyrelse, og møde op til det, de nu finder på.

VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2021
Program 2021
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger