Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Lidt historie om foreningen

Lidt historie om Aktive Kvinder


Hvis det ikke var for 8 energiske husmødre i Bramming, var Aktive Kvinder nok ikke den forening den er i dag.


I den første forhandlingsprotokol står der opført:

d. 15. oktober 1924 samledes en del husmødre fra Bramming på Hotel Kikkenborg for at forsøge at få oprettet en husmoderforening her i Byen.


Det lykkedes og d. 30. oktober 1924 blev der afholdt stiftende generalforsamling.

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Fru grosserer Madsen formand

Fru Dorthea Strandhøj Sekretær

Fru gårdejer Juelsen bestyrelsesmedlem

Fru købmand Olesen bestyrelsesmedlem

Fru fabrikant Lund revisor

Fru Anna Tage Møller næstformand

Fru postmester Holm 1. suppleant

Fru Bogtrykker Poulsen 2. suppleant

 

Det første møde var et kursus i julebagning og juleknas inden jul.

I den første kassebog vi har i vores arkiv fra 1930 er der opført 150 medlemmer der hver betalte et årligt kontingent på Kr. 2,00

 

DDH

Efter nogle år blev Bramming Husmoderforening optaget i Landsforeningen der blev stiftet i 1917, under navnet De Danske Husmoderforeninger på initiativ af forfatteren Thit Jensen.

Formålet var, at organiserer landets husmødre, for at stå stærkere i kravene om løn- og arbejdskrav.

 

Aktive Kvinder

Da man ikke mente det ikke mere var nødvendigt med en husmoderforening skiftede foreningen i 1996  navn til Aktive Kvinder.

 

Aktive Kvinder i Danmark

I 2001 skiftede man igen navn og udvidede det til Aktive Kvinder i Danmark.

Samtidig skiftede fokuspunktet til overvejende at handle om folkesundhed og forbrugerspørgsmål.

Nye medlemmer kom til, også erhvervsaktive kvinder, men alligevel var antallet af afgående medlemmer større end nytilkomne. Ved udgangen af 2009 opløstes landsforeningen.

 

Aktive Kvinder Bramming

Da bestyrelsen mente der var god basis for en kvindeforening i Bramming med et medlemstal på 85, og en god egenkapital, blev der på en generalforsamling den 24.2.2010 vedtaget at stifte Aktive Kvinder Bramming, som en efterfølger af den oprindelige oprettet forening i Bramming.

Ud af dette kan man så se frem til, at foreningen i Bramming den 15. oktober 2014 fylder 90 år.


VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger