Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

PROGRAM FOR 2021

Programmet opdateres løbende


ONSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2021

GENERALFORSAMLING


Dagsorden:


1. Valg af 2 stemmetællere


2. Valg af dirigent


3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning:


4. Godkendelse af revideret regnskab


5. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret Kr. 250,-


6. Indkomne forslag:


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg:


Lisbeth Dam (modtager ikke genvalg)


Dorrit Thomassen


Merete Tolsgård


8. Valg af suppleanter: på valg:


Else Andersen


Jette Kallehauge


9. Valg af revisor for et år. På valg: Anne Lise Bromerholm


10. Valg af revisorsuppleant


11. Eventuelt.


------------------------------------------------------


ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2021

UDFLUGT - HEX MUSEET, KAFFE PÅ KAMMERSLUSEN, BESØG PÅ EN LOKAL VINGÅRD.


Afgang:
Kl. 13:00

Afgang Mødestedet i Bramming (vi kører i egne biler) Vi fylder bilerne op.


Kl. 13:30

Ankomst Det Gamle Rådhus. Start på introduktion til Hex Museet
Efter introduktion går vi samlet ned til museet, hvor vi modtager audioguides
og kan påbegynde besøget på museet.


Kl. 15:30

Afgang Ribe


Kl. 15:45

Ankomst til Restaurant Kammerslusen, kaffe/the boller og kringle


Kl. 17:00

Afgang fra Kammerslusen til Gredstedbro


KL 17:30

Ankomst til Vinhaven Karl Johan Bendorff, Jedsted Møllevej 8, Jedsted, 6771 Gredstedbro. Rundvisning, vinsmagning, samt lille tapas anretning.


KL 19:30

Afgang mod Bramming


Alt inklusivt
Pris: Medlemmer af Aktive Kvinder pr pers. Kr. 300,-
Ægtefæller og ikke medlemmer pr. pers. Kr. 450,-


Først til mølle …..
Tilmelding senest: 15.9.2021 Kl. 12:00


Betaling ved tilmelding på Aktive Kvinders konto 5971-1288569
HUSK NAVN OG TLF. NR.


------------------------------------------------------


TIRSDAG DEN 5. OKTOBER 2021 KL. 18.30


GENERALFORSAMLING I RESTAURANT HOLE IN ONE


(Skulle have været afholdt senest 15.3.2021)Indkaldelse kommer ikke i Ugeavisen, det blev varslet på generalforsamlingen d.
15.9.21 og sendes ud til medlemmerne pr mail.


Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af 2 stemmetællere


2. Valg af dirigent


3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning


4. Godkendelse af revideret års regnskab


5. Fastsættelse af kontingent for 2022 . Bestyrelsen foreslår uændret 250, kr.
(Bestyrelsen besluttede at 2021 skulle være kontingentfri. Selvom det blev vedtaget.
på generalforsamlingen d. 15.9.21, at det skulle være 250, kr. Det er blevet sendt ud i en mail til alle medlemmer)


6. Indkomne forslag


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: På valg
    Jette Davidsen (modtager ikke genvalg)
    Hanne Bøjlund Andersen


8 Valg af suppleanter, hver for 1 år: På valg
   Jette Kallehauge
   Conny Stokbæk


9. Valg af revisor for et år. På valg
    Annelise Bromerholm


10. Valg af revisorsuppleant
      Sonja Birkebæk


11. Eventuelt


Tilmelding på liste der ligger ved Boutique9 senest d. 1.10.2021 kl. 12:00 af hensyn til
forplejningen. (ikke billet).


Medlemmer der har betalt kontingent for 2020 kan deltage og har stemmeret.


--------------------------------------------------------TORSDAG DEN 7. OKTOBER 2021 KL. 17.00 - 18.00

Bogcafé på Bramming Bibliotek


I samarbejde med Bramming Bibliotek har vi en aftale om et foredrag med krimiforfatteren Jenny Lund Madsen "vores egen lokale forfatter".


Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.


Læs mere om foredraget her.


------------------------------------------------------


ONSDAG DEN 27. OKTOBER 2021 kl. 19.00 - 21.00

på Bramming Bibliotek


Forfatter Pernille Juhl fortæller om sin bog: ” Vent på mig Marie” i forbindelse med 100 året for genforeningen.


Modstandskampens kvinder er i fokus i romanerne om familien Andersen fra Gråsten.

Hør Pernille Juhl fortælle om Gråstener trilogien.


Billetter koster kr. 75,00 og kan købes på Bibliotekets hjemmeside, hvor man også kan læse mere om foredraget.


------------------------------------------------------


NOVEMBER 2021


Forstander Lasse Balsgaard, Julemærkehjemmet, Fjordmark


Fortæller om Julemærkehjemmet og det vigtige hjælpearbejde for børn.

Entréindtægter går ubeskåret til Julemærkehjemmets arbejde.


------------------------------------------------------
OBS! Fremover bedes du venligst have kontanter eller MobilePay med, når du køber billetter hos Boutique9 til vores arrangementer.VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2021
Program 2021
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger