Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Vores generalforsamling


Onsdag den 11. Marts kl 18:30 2015

 i restaurant "hole in One, golfklubben"


Igen vil vi være vært med spisning og hyggelig samvær for vores medlemmer. Glæd jer allerede. KUN for medlemmer.  Så HUSK kontingent for året 2015 skal være betalt inden 1. Februar 2015.

TAK alle jer skønne kvinder, en forrygende og hyggelig aften. Vi var i alt 85 deltagere, tak for I sådan bakker os op. Vi fik mange gode ideer til kommende arrangementer, så vi går i gang med at planlægge et nyt spændende program til jer.
Formandsberetningen fra Jette kommer senere.
Lone kunne berette om et fint regnskab. Vi har stadig engod kassebeholdning.
På valg var Jette, Alice og Aase - alle 3 blev genvalgt.
Begge suppleanter:  Irene og Anette blev genvalgt.
Revisor blev Anne-Lise Bromerholm genvalgt.

VELKOMMEN
Foreningens historie
BESTYRELSEN 2016/2017
NYT FRA BESTYRELSEN
PROGRAM 2017/2018
PROGRAM 2016/2017
PROGRAM 2015/2016
PROGRAM 2014/2015
PROGRAM 2013/2014
PROGRAM 2012/2013
Afholdte arrangementer 2012/13
Netværksgrupper 2016/2017
NYT MEDLEM/orientering
Årets AKTIVE KVINDER 2007-2012