Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Årlige generalforsamling

Denne gang er det onsdag den 8. marts kl. 18:30 og igen hos "HOLE IN ONE"

Vi glæder os igen til en hyggelig sammen med alle vores skønne medlemmer, og hvor vi er vært med spisning og kaffe.referat fra generalforsamling den 8. marts 2017

1.   valg af stemmetællere
      blev Hanne og Anette
2.   Valg af dirigent
      Blev Lisbeth fra bestyrelsen
3.   Aflæggelse af formandens og bestyrelsens beretning 2016
      Jette have lavet en flot beretning som blev godkendt

4.   Godkendelse af regnskab
      Flot regnskab fra Lone som blev godkendt
5.   Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 250 kr.
      godkendt
6.   Indkomne forslag:
      Ingen
7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg Jette og Aase
      Aase ønskede ikke genvalg: istedet blev valgt: Hanne Andersen, Lærkevej
       Jette genvalgt.
8.    Valg af suppleanter: på valg Irene og Anette
       Irene ønskede ikke genvalg. Istedet blev Merete Tolstrup valgt
       Anette genvalgt.
9.    Valg af revisor: på valg Anna-Lise Bromerholm
       blev genvalgt.
10.  valg af revisorsuppleant.
       Hanne Christensen blev valgt.
11.  Eventuelt
       Irene og Aase fik flotte buketter fra foreningen, og Aase fik også et par flasker vin.
       Tak for det.
 
line-height: 0; clear: both; font-size: 1px;"> 

VELKOMMEN
Foreningens historie
BESTYRELSEN 2016/2017
NYT FRA BESTYRELSEN
PROGRAM 2017/2018
PROGRAM 2016/2017
PROGRAM 2015/2016
PROGRAM 2014/2015
PROGRAM 2013/2014
PROGRAM 2012/2013
Afholdte arrangementer 2012/13
Netværksgrupper 2016/2017
NYT MEDLEM/orientering
Årets AKTIVE KVINDER 2007-2012