Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming


FORMANDSBERETNING 2016/17

generalforsamlingen d. 8.marts 2017


Jeg vil gerne byde alle de nye medlemmer velkommen i vores forening.

Og selvfølgelig velkommen til jer trofaste medlemmer der har været medlemmer i mange år.

Vi er i dag ca. 121 medlemmer. Og i aften er vi 94 – det er da flot !

Jeg skal i dag berette om de aktiviteter bestyrelsen har arrangeret i sæson 2016/2017.


Tirsdag d. 26. januar2016 havde vi arrangeret et virksomhedsbesøg på Bramidan, på Industrivej – de 38 + bestyrelsen der deltog, fik et godt indblik i firmaets historie, og blev vist rundt i produktionen.


Onsdag d. 10. februar2016 havde vi inviteret Karen Christensen, emnet ”dement og hva`så”

Karen Christensen fortalte om livet med en dement ægtefælle, problemstillinger og hvilke muligheder der er for hjælp. Bl.a. også gennem ældresagen, hvor Karen gør en stor indsats.


Onsdag d. 9 marts 2016 afholdt foreningen generalforsamling med 83 deltagere.


Torsdag d. 7. april 2016 havde vi inviteret butikkerne i Kosmorama til modeshow. Det bliver større og større for hver gang. Denne gang, havde vi Beiter –Butik Joy og Kollektionshuset Vemb til at vise tøjet, og som noget nyt Laila Sko og Annas Hudpleje med. Og der var salg af tøj, sko og smykker på selve aftenen.

Betina Lundgård som konferencier, var et frisk indslag.

I året der er gået, har vi så desværre måttet sige farvel til både Beiter og Butik Joy.

Aktive Kvinder siger tak til dem for mange gode års samarbejde.


Ang. vores arrangement i år i Kosmorama torsdag d. 6. april – kan der købes billetter allerede i aften – medlemmerne har førsteret – prisen er 100kr for medlemmer og 200kr for ikke medlemmer. Vi sælger kun 90, så er der bedre plads, og forhåbentlig kan alle bedre se og høre.

Deltagende butikker, der viser tøj i år er:

Kollektionshuset LeneVemb, Boutique 9, samt Sportsmaster.

Annas Hudpleje, Laila Sko, Brillebutikken og Pecani er igen i år med på en stand, og der kan handles på selve aftenen.

d. 28. september gik turen gik til Christiansfeld og klokkespillet i Løgumkloster.

Bestyrelsen havde på opfordring fra medlemmerne arrangeret en bustur, i samarbejde med Darum Busser.

Det var fantastisk at besøge Christiansfeld på en guidet rundvisning i Bykernen af Christiansfeld.
Christiansfeld er speciel ved at være planlagt og bygget efter samme mønster som den første Brødremenighedsby Herrnhut i Tyskland. Den er altså ikke opstået gradvist som så mange andre småbyer i Danmark. Størstedelen af den oprindelige by blev bygget fra 1773 til 1812, og den gamle bydel er i dag et levende kulturminde midt i byens hjerte -og en del af byens og borgernes hverdag. 

Vi spiste middag på brødremenighedens hotel inden turen gik til Løgumkloster, hvor vi så og hørte klokkespillet. Kaffe på hjemturen med hjemmebag fra bestyrelsen.

Det var en rigtig hyggelig tur, hvor der også var tid til at snakke sammen på kryds og tværs.

Der deltog 36 – vi skulle være 40 betalende for at Darum Busser ville gennemføre turen, så foreningen kom til at betale for 4. Vi ville ikke skuffede 36 der havde tilmeldt sig, så bestyrelsen blev enige om, at foreningen måtte dække underskuddet.


Tirsdag d. 11. oktober havde vi i samarbejde med Bramming Bibliotek inviteret Hans Jørgen Bonnichsen til at holde foredrag om emnet ”frygt og fornuft – i terrorens tidsalder” Det var meget spændende at høre om Hans Jørgens Bonnichsens arbejde igennem de år han var ansat i politiet.

Der deltog 52. Det undrede os meget, der ikke kom flere, vi synes det var en stor kapacitet vi havde fået til Bramming,men der kan være så mange grunde til, der ikke lige kom så mange af vore egne medlemmer. Vi kunne så til gengæld se, der var mange ude fra og også en hel del mænd. Men vi havde regnet med 100 deltagere, så det gav en lille underskud til både biblioteket og Aktive Kvinder.


Fredag d. 11. november holdt vi vinsmagning i samarbejde med SuperBrugsen. Som noget nyt blev det afholdt hos Storgård Biler på Ribevej. SuperBrugsen leverede som sædvanligt en lækker tapasanretning, der passede til alle de gode vine vi fik smagt på. Stemningen var da også god, så foredragsholderen nogle gange måtte råbe lidt højt for at få ørenlyd.

Der deltog ca 100.Mandag d. 21. november havde vi inviteret Henriette Frandsen fra Tjæreborg, til at komme med ideer til advent og jul.

Der deltog 50, vi måtte desværre sige nej til mange. Men vi kunne ikke forsvare at lukke flere ind. Det kneb alligevel lidt for nogle at se, hvad der blev lavet. Der var så mulighed for at gå rundt bagefter og få ideer.

Nogle af dekorationerne blev udloddet på amerikansk lotteri til fordel for Røde Kors i Bramming til køb af julekurve til trængte familier. Indtægten ved lotteriet blev 2650,- Vi i bestyrelsen rundede beløbet op til 2.750kr, som blev overført til Røde Kors.

Som I kan se, når Lone præsenterer regnskabet for 2016, har foreningen et stort overskud.

En del bruger vi i aften på mad med dessert og kaffe – men bestyrelsen har også besluttet at donere 3.000kr til Kirsten Stages børnefødselsdags projekt.Vi har 2 netværksgrupperkørende.

Tai Chi med Shuang Winkel om mandagen i vinterperioden fra kl.19 – 21 på Nordre Skole,

En kreativ gruppe,der holder til i Vindrosens lokaler, om onsdagen i vinterperioden, de aftaler selv mødetidspunktet – kontaktperson er Inger Lisbeth Engkebølle.

Aktive Kvinder er blevet kontaktet af kraftcenteret i Esbjerg Kommune. De søger frivillige som vil bruge et par timer hver anden uge på at være følgeven og gøre en forskel for et andet menneske, der er i gang med at genfinde sine kræfter. Aftalen er tidsbestemt på 6 måneder.

Der er sendt en mail ud til alle medlemmer om det, men jeg nævner det igen, hvis der sidder nogen der ikke har set mailen, og evt. har lyst til at hjælpe et andet menneske med at komme videre i tilværelsen.

Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til mig og få en mailadresse til projektmedarbejderen i Kraftcenteret.

Vi formidler kun kontakten, al anden henvendelse går udenom Aktive Kvinder og direkte til Kraftcenteret.

Tak til vores annoncører, der støtter udgivelsen af vores program.

Jeg kan opfordre Jer alle til at støtte de lokale butikker her i byen, de er altid villige og imødekommende når vi kommer og skal tegne annoncer.


Til sidst vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, I er alle meget engageret, så det er en fornøjelse, at arbejde sammen med jer.

Tak til Inge fordi hun bager til alle arrangementerne.


Kære Aase

Idag skal Aktive Kvinder, så tage afsked med dig i bestyrelsen.

Vi to blev valgt ind i bestyrelsen d. 18.2.1997 på en generalforsamling i BG´lokaler med 11 deltagere, med mad udefra CafeIa i Sejstrup.

Der var ingen af os der var medlem af foreningen dengang , men det blev vi, må man sige.

Du blev PR-dame og sekretær.

De poster har du gennem de 20 år udviklet i takt med den digitaleudvikling.

Så fra den gamle håndskrevne protokol, foregår alt nu på pc og du har lavet og vedlige holder foreningens hjemmeside på bedste vis.

På vores bestyrelsesmøder har du altid været meget engageret og vi har haft mange gode arrangementer og bestyrelsesmøder, hvor du er kommet med gode input, forslag og ideer, alt sammen til gavn for vore medlemmer.

F.eks har du været primus motor for samarbejdet med Bramming Bibliotek, hvor vi har haft nogle rigtig gode foredrag med god tilslutning.

Du har nu valgt at stoppe i bestyrelsen – vi kommer til at savne dig og din arbejdsindsats, men vi håber stadig at se dig i foreningen som nydende medlem.

VELKOMMEN
Foreningens historie
BESTYRELSEN 2016/2017
NYT FRA BESTYRELSEN
PROGRAM 2017/2018
PROGRAM 2016/2017
PROGRAM 2015/2016
PROGRAM 2014/2015
PROGRAM 2013/2014
PROGRAM 2012/2013
Afholdte arrangementer 2012/13
Netværksgrupper 2016/2017
NYT MEDLEM/orientering
Årets AKTIVE KVINDER 2007-2012