Sitemap for www.aktivekvinderbramming.dk Aktive Kvinder Bramming
Aktive Kvinder Bramming

Formandsberetning 2016

Som I kan se, når Lone præsenterer regnskabet for 2016, har foreningen et stort overskud.

En del bruger vi i aften på mad med dessert og kaffe – men bestyrelsen har også besluttet at donere 3.000 kr til Kirsten Stages børnefødselsdags projekt.

Vi har 2 netværksgrupperkørende.

Tai Chi med Shuang Winkel om mandagen i vinterperioden fra kl. 19 – 21 på Nordre Skole, 

En kreativ gruppe,der holder til i Vindrosens lokaler, om onsdagen i vinterperioden, de aftaler selv mødetidspunktet – kontaktperson er Inger Lisbeth Engkebølle.

Aktive Kvinder er blevet kontaktet af kraftcenteret i Esbjerg Kommune. De søger frivillige som vil bruge et par timer hver anden uge på at være følgeven og gøre en forskel for et andet menneske, der er i gang med at genfinde sine kræfter. Aftalen er tidsbestemt på 6 måneder.

Der er sendt en mail ud til alle medlemmer om det, men jeg nævner det igen, hvis der sidder nogen der ikke har set mailen, og evt. har lyst til at hjælpe et andet menneske med at komme videre i tilværelsen.

Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til mig og få en mailadresse til projektmedarbejderen i Kraftcenteret.

Vi formidler kun kontakten, al anden henvendelse går udenom Aktive Kvinder og direkte til Kraftcenteret.

Tak til vores annoncører, der støtter udgivelsen af vores program.

Jeg kan opfordre Jer alle til at støtte de lokale butikker her i byen, de er altid villige og imødekommende når vi kommer og skal tegne annoncer.

Til sidst vil jeg slutte af med at takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, I er alle meget engageret, så det er en fornøjelse, at arbejde sammen med jer.

Tak til Inge fordi hun bager til alle arrangementerne.

------------------------------

Kære Aase

Idag skal Aktive Kvinder, så tage afsked med dig i bestyrelsen.

Vi to blev valgt ind i bestyrelsen d. 18.2.1997 på en generalforsamling i BG´lokaler med 11 deltagere, med mad udefra CafeIa i Sejstrup.

Der var ingen af os der var medlem af foreningen dengang , men det blev vi, må man sige.

Du blev PR-dame og sekretær.

De poster har du gennem de 20 år udviklet i takt med den digitaleudvikling.

Så fra den gamle håndskrevne protokol, foregår alt nu på pc og du har lavet og vedlige holder foreningens hjemmeside på bedste vis.

På vores bestyrelsesmøder har du altid været meget engageret og vi har haft mange gode arrangementer og bestyrelsesmøder, hvor du er kommet med gode input, forslag og ideer, alt sammen til gavn for vore medlemmer.

F.eks har du været primus motor for samarbejdet med Bramming Bibliotek, hvor vi har haft nogle rigtig gode foredrag med god tilslutning.

Du har nu valgt at stoppe i bestyrelsen – vi kommer til at savne dig og din arbejdsindsats, men vi håber stadig at se dig i foreningen som nydende medlem.
VELKOMMEN
Foreningens historie
Bestyrelsen 2019/2020
Kontingent 2021
Nyt medlem/orientering
Formandsberetninger
Født i Horsens Tugthus
Højskoleaften Erik Sommer
Besøg i Horsens Statsfængsel
Besøg på Industrimuseet
Konfektlavning
Besøg i Galleri Jon
Krydderurteaften Majholm
Vandring ved Nysø
Glasgården
Årets Aktive Kvinde 2007-2012
Personoplysninger