Formandsberetning 2022

Du kan læse formandens beretninger for året 2022 her

Formandsberetning 2022

Kære medlemmer i Aktive Kvinder Bramming

Som indledning til min årsberetning vil jeg starte med at sige VELKOMMEN til alle vores nye medlemmer – mit ønske er at I får rigtig mange dejlige oplevelser sammen med os  –  også VELKOMMEN til vores ”gamle” medlemmer.

I skrivende stund er vi 134 medlemmer og 107 er repræsenteret ved generalforsamlingen. Der er nogle gamle medlemmer, der har meldt sig ud, men glædeligt set har foreningen haft en tilgang på 24 medlemmer.

Generalforsamlingen 2023 blev afholdt den 8. marts 2023  i Bramming Kultur & Fritidscenter

Gennemgang af året arrangementer

Den 11. januar var der programsat et foredrag, med forstander Lasse Balsgaard, fra Julemærkehjemmet ”Fjordmark”.

Desværre blev arrangementet aflyst pga. Corona, men var på et nyt program til den 4. oktober 2022.

 

Den 16. februar 2022 havde vi et arrangement på Postgården – Det er NU – Tag fat om livet”, hvor 60 deltog  .

Et anderledes foredrag, hvor ægteparret Per og Jane ”Hausfrau” fortalte om deres liv og beslutninger om at se muligheder frem for begrænsninger – og sammen ville nyde livet – og KUN gøre de ting der skabte glæde i hel bogstavelig forstand.

Jane ”Hausfrau”, den aktive, sprudlende og altfavnende kvinde fortalte om hendes forskellige kurser, hendes syn på livet, samtidig med at hun syede en kjole til Elna.

Hendes opfordring til os alle: ,,Vi skal først og fremmest give os selv en gave i ny og næ”   – en gave, der skaber glæde hos os selv.

Vi skal sætte os nogle mål – og så gå efter dem. Og sætningen: ,,Det kommer ikke til at ske” skal vi ændre til mottoet: ,,Det kommer til at ske”.

Det handler om at ændre tilgangen til en given problemstilling – eller anskue problemet fra en anden vinkel

Et sjovt og spændende foredrag😊

Den 9. marts 2022 blev vores generalforsamling afholdt jf. gældende regler og referatet er udsendt til samtlige medlemmer.

Den 1. april 2022 havde vi arrangementet VI SPISER SAMMEN på programmet, hvor vi var 36 medlemmer samlet i Sognegården.

Det var en aften, hvor mad, hygge og socialt samvær var i højsæde og hvor vi havde besøgt Anna-Kathrine Dybtved – kendt fra Bagedysten. – maden blev i dagens anledning leveret fra Blickers kro – en dejlig tapaslignende anretning.

Anna-Kathrine fortalte om hele forløbet og at det faktisk starter med en casting af 1000 ansøgere. Ud fra denne casting sker der en udvælgelse fra 1000 ansøgere ned til 400. Og udvælgelsen har intet med bagning at gøre, men udelukkende på, hvordan man tager sig ud foran kameraet, hvordan man agerer i forskellige stressede situationer under programmerne etc.

De resterende 400 bliver således delt op i 10 grupper – med 40 i hver og kun 1 ud af de 40 kommer gennem nåleøjet og dermed repræsenteret i selve programmet ” Bagedysten

De 2 af udfordringerne var kendt på forhånd – og de havde mulighed for at øve sig hjemme – nogle gange lavede hun kagen 15 gange hjemme inden hun var tilfreds – og så kunne det stadig gå galt jf. de forhold der var i teltet.

Den hemmelige udfordring – var altid hemmelig indtil de fik opgaven udstukket.

Voteringen kunne godt være anstrengende, idet den faktisk tager 15 min, hvor man skulle finde sig i dommernes konstruktive kritik , og som måske ikke lige altid kunne opleves som konstruktiv – Vi ser kun en votering, der varer 30 sekunder – jf. klip

Økonomi i programmet: deltagerne medbringer selv alt, hvad der skal bruges – remedier, madprodukter etc. – det eneste der blev betalt var ingredienserne til den hemmelige udfordring – det var afmålt som udgangspunkt inden udfordringen gik i gang

Hvad havde Bagedysten givet Anna-Kathrine: mod på nye udfordringer – boostet hendes selvværd – givet hende mere mod – at stå ovenfor 1,5 millioner danskere hver lørdag – det er faktisk godt gået.

Alt i alt – en rigtig dejlig og hyggelig aften med en god stemning😊

Den 5. maj havde vi i samarbejde med Bramming Bibliotek et arrangement, hvor Claus Dalby fortalte om hans haveliv   – 120 deltog

Claus Dalby tog os – som inspirationskilde – med på en rejse gennem forskellige haver af forskellige størrelser, som han havde mødt på hans vej – og haver med vidt forskellige udtryk i form, blomstersort og farvevalg, og hvor han fortalte at størrelsen på en have intet. . . . . . . . . har med dens fordele at gøre, men at det derimod er størrelsen af ​​haveejerens hjerne, hjerte og velvilje , der betinger, om haven er behagelig og interessant at opholde sig i eller ej.

Han fremhævede også at krukker er et godt sted at begynde, man holder af havearbejde og planter, fordi en hel have synes hvis overvældende, hvorimod krukker er hurtigere og nemmere at tilplante – mange eller få – og derefter arrangere dem på forskellig vis så som farver – forskellige niveauer etc.

Vi var i begyndelsen af ​​maj – mon ikke mange af os gik hjem den aften med fornyet inspiration til at gøre noget ved vores forskellige haver, det være sig altaner, rækkehuse, villahaver eller store matrikler.

Onsdag d. 7. september var der programsat en SPIS SAMMEN aften , som desværre blev aflyst pga. for få tilmeldte

Den 4. oktober havde vi besøgt af forstander Lasse Balsgaard fra Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund – 3. gang var lykkens gang.

38 var tilmeldt.

Ideen om at samle penge ind via julemærker – som vi kender – startede i 1904

Og de første penge gik til et tuberkulosesanatorium i Kolding, det vi i dag kender som Koldingfjord hotel.

Lasse Balsgaard fortalte om grundtankerne for de 5 julemærkehjem vi har i Danmark, hvoraf Fjordmark i Kollund er en af ​​​​​​​​dem. Fjordmark har eksisteret i 80 år.

Alle hjem er financieret 100% fra private midler

Julemærkehjemmene har til formål: at hjælpe børn med at bekæmpe mobning, ensomhed, mistrivsel og lavt selvværd –  og overordnet så årsagsbehandler man fremfor at symptombehandle

Fx fortalte Lasse – mange tror fejlagtigt at børn kommer på Julemærkehjem for at tabe sig – det gør man ikke – men man kommer der, for at finde den bagved liggende årsag til at man er blevet overvægtig – og barnet kommer der for at opdage / opleve. . . , hvad barnet selv kan gøre anderledes – for derved at få det bedre

Og der er ikke slankemad på programmet – bare almindelig sund kost og så motion

Også en spændende og oplysende aften

Den 29. oktober tog vi på svampetur med Hanne fra Hole in One

6 deltog – Selvom der var få tilmeldte – blev det en inspirerende dag

Den 17. november sang vi ” Julen ind på Godset” 

3 var tilmeldt og da vi skulle betale en del for arrangementet måtte bestyrelsen påtage sig at finde deltagere – vi troppede 27 mand op og julen blev sunget ind på bedste vis sammen med fedtegrever, gløgg og æbleskiver.

Tilmelding til vores arrangementer

Vi i bestyrelsen oplevede en lidt svag tilslutning i efteråret 2022 – og det gav selvfølgelig stof til eftertanke!!!

Når bestyrelsen planlægger årets program, forsøger vi at lave et alsidigt og spændende program, med tanke på at vi gerne vil se jer medlemmer til vores arrangementer, men også fordi der altid er en aktør, der bruger tid på at forberede sig i den anden ende .

Ved en gennemgang af programfladen kunne vi se, at tilslutningen var størst ved de lidt “tungere arrangementer“, hvorved vi i bestyrelsen må antage at de lidt “tungere arrangementer” danner grundlag for en højere tilslutning til vores arrangementer, og dette skaber igen grundlag for en mere social forening. Vi mødes simpelthen oftere – der er flere arrangementer vi ønsker at deltage i! Kort sagt vi bliver en mere aktiv forening!

MEN de lidt tungere arrangementer – de koster!!

Derfor vil jeg opfordre hvert enkelt medlem i Aktive Kvinder Bramming til at hverve 1. stk nyt medlem til vores forening

Vi er i skrivende stund 134 medlemmer – det ville være ikke mindre end fantastisk!!

  • Vi ville kunne programsætte flere spændende personligheder
  • Vi ville kunne løfte vores egen forening og derved profilere Aktive Kvinder Bramming på en bedre måde
  • Vi ville kunne sætte prisen til de forskellige arrangementer ned på sigt for vores medlemmer, idet vi simpelthen er flere til at betale

Regnskab 2022

Regnskabet blev udleveret, gennemgået og godkendt til generalforsamlingen 8. marts 2023 og viste en egenkapital pr. 31/12-2022 på kr. 39.885,50

Egenkapitalen pr. 1/1-2022 udgjorde kr. 43.659,54. Via de forskellige arrangementer gennem året fremkom et underskud på kr. -3.774,04 jf. regnskabsoversigten 2022, hvorved egenkapitalen pr. 31/12-2022 udviste kr. 43.659,54 – 3.774,04 = kr. 39.885,50

Hjemmeside

I årets løb fik vi en ny hjemmeside, idet den gamle ikke længere kunne opdateres og den var svær at skrive i. Der har været lidt begyndervanskeligheder, idet siderne skifter for hurtigt – Marianne (webmaster) vil tage hånd om dette.

Jubilæum 2024

AKTIVE KVINDER BRAMMING fylder 100 år i oktober 2024, og det synes vi selvfølgelig skal fejres. Derfor kunne det være spændende, hvis vores års-program 2024 på en eller anden måde kunne markere / afspejle jubilæet.

Derfor kære medlemmer vil vi opfordre jer alle til at komme med nogle bud på, hvordan jeg tænker jubilæet kunne markeres – send venligst forslag til mig på mail: hellefyhn1802@gmail.com

Fastsættelse af kontingent for 2024

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentstigning for 2024 grundet foreningens kommende jubilæum. Der var ikke fuld enighed, men en flertalsafstemning gjorde udfaldet, hvorved kontingentet blev fastsat til kr. 350,- for året 2024. Kontingentet bedes betalt senest 31/12-2023. Kontingentet bliver genforhandlet ved næste generalforsamling.

 

Betaling af kaffe og kage

Idet foreningen ikke længere har en indtægt via salg af annoncer – har vi set os nødsaget til at

servere kaffe og kage mod betaling mhp. at tilvejebringe lidt ekstra midler til vores arrangementer.

Til sidst vil jeg rette en tak til bestyrelsen og vores webmaster Marianne Jessing for godt samarbejde i årets løb😊

Bestyrelsen

Bestyrelsen pr. 8. marts 2023 består af følgende:

Laila Sørensen (næstformand), Jette Kallehauge (medlemspleje), Lene Storgaard (sekretær), Dorrit Thomassen (kasserer) og Helle Fyhn (formand)

Suppleanter: Conny Stokbæk og Marianne Jakobsen.